2008/Jun/22

ไม่มีใครที่จะย้อนเวลาคืนกลับมาเพื่อจะแก้ไข ทุกเรื่องราวที่เคยผิดไป *

 

        ทำวันนี้ให้ดีที่สุดละกันครับ  - คำพูดที่ใครหลายๆคนเคยพูดไว้

        ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะน้อง- นี่ก็เช่นเดียวกัน

        สู้ๆ - ใช่ หลายร้อยคำให้กำลังใจ ของหลายๆคน

 

   ผมก็ยังไม่ค่อนเข้าใจ   แต่รู้  ว่าคนที่เคยพูดเขาก็คงจะเคย ไม่เข้าใจเหมือนกัน

   ผมรู้แต่ว่า          สักวันนึง  ผมจะต้องได้พูดคำเหล่านี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคน

 

         ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น    คือ   กรรม  ที่เราทำเอง ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

อิฐก้อนหนึ่ง-เฉลียง

 

 ให้ลมมันแรงร้อนเพียงใด  ให้มีฝนมากมาย แดดเกรียมเผาแทบตาย อย่าไปยอมแพ้

อย่ายอมให้ลมพัดเราไป อย่ายอมเพราะความง่าย หยัดยืนสู้ด้วยใจ ด้วยใจที่รวมกัน

               อิฐก้อนหนึ่งซึ่งถูกวางอย่างเดียวดาย  มีความหมายแค่เพียงดินที่คนปั้น

               ซ่อนความงามซ่อนความจริงและความฝัน อิฐก้อนนั้นคงรอวันเพื่อมีค่า

               อิฐหมื่นแสนที่ถูกวางอย่างสร้างสรรค์  อัศจรรย์จึงบันดาลขึ้นตรงหน้า

              ก่อกำแพงสร้างบ้านเรือนตึกระฟ้า  แดดลมฝนจะพัดพาไม่มีหวั่น

              อิฐก้อนนั้นช่วยป้องกันไม่หวั่นเลย อิฐก้อนนั้นช่วยป้องกันไม่หวั่นเลย

             อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้อย่างเดิม อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้สร้างเมือง

               อิฐก้อนไหน               จะถูกวาง             ไว้สร้างเมือง

 

.............................  อิฐก้อนไหน     .........  อิฐแบบไหน  .....จะร่วมกันช่วยสร้างเมือง............

 

 

edit @ 22 Jun 2008 12:39:04 by แชงคูสฯ

edit @ 22 Jun 2008 12:39:51 by แชงคูสฯ

edit @ 22 Jun 2008 13:01:23 by แชงคูสฯ